Tuesday, March 3, 2009

Siapakah kanak-kanak Pemulihan Khas?

Ini adalah antara definisi kanak-kanak pemulihan khas yang saya ambil daripada koleksi jurulatih utama negeri, dari internet dan bacaan saya :

“ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa.”
-AE TANSLEY DAN R.CULLIFORD-


“ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara-perkara yang agak abstrak.”
-M.FCLOUGH-
“ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang terlalu lemah (mentally retarded).”
-SHARIFAH RAHMAH ALI-

No comments:

Post a Comment