Tuesday, March 3, 2009

Visi dan Misi Program Pemulihan Khas, Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas, JPNT

VISI


SEMUA MURID TAHAP 1 BOLEH MEMBACA DENGAN LANCARMISI

MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DENGAN SEPENUHNYA BAGI MEREALISASIKAN SEMUA MURID TAHAP 1 BOLEH MEMBACA DENGAN LANCAR.

No comments:

Post a Comment