Tuesday, March 3, 2009

TUGAS GURU PEMULIHAN KHAS

SENARAI TUGAS GURU PEMULIHAN KHAS


1. Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 1 – 6. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahap satu.

2. Membantu guru-guru asas dalam perkara : mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan samada di kelas biasa atau kelas khas;
- merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pemulihan;
- mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan;
- mengajar bersama-sama dengan guru asas sekiranya keadaan memerlukan.

3. Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibubapa/doktor/ pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan, tabiat, kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai murid.

4. Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid-murid yang menghadiri kelas pemulihan dan merekodkannya.

5. Menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah.

6. Lain-lain tugas yang diberi dari semasa ke semasa.

No comments:

Post a Comment